Xấu hổ - con hổ rất xấu

Xấu hổ - con hổ rất xấu

Xấu hổ - con hổ rất xấu

Thì đúng là xấu hổ thật mà có sai tí nào đâu?

Meme liên quan: