Xê ra! Tao 3 bích - Chó nói

Xê ra! Tao 3 bích - Chó nói

Chó nhăn răng nói xê ra tao có 3 bích. Tao được húp trước.

Xem thêm: