Dân tổ lái đua xe nói ghê hông ghê hông, quá ghê luôn

Dân tổ lái đua xe nói ghê hông ghê hông, quá ghê luôn

Đừng vì đam mê tốc độ mà làm khổ vợ con ở nhà.