Em xin lỗi, em lỡ cười, em thật khốn nạn

Em xin lỗi, em lỡ cười, em thật khốn nạn

Em xin lỗi, em lỡ cười, em thật khốn nạn

Khi mà bạn lỡ cười haha vào status buồn rầu của mấy đứa bạn.

Meme liên quan: