Ngồi giữa sóng biển uống bia: không sao đâu, chỉ là có chút mệt mỏi

Ngồi giữa sóng biển uống bia: không sao đâu, chỉ là có chút mệt mỏi

Ngồi giữa sóng biển uống bia: không sao đâu, chỉ là có chút mệt mỏi

Sóng biển này liệu có xua tan đi được mệt mỏi trong tôi?