Trước khi thi mong ông bà phù hộ, sao ông bà nghe ra thành phụ hồ

Trước khi thi mong ông bà phù hộ, sao ông bà nghe ra thành phụ hồ

Trước khi thi mong ông bà phù hộ, sao ông bà nghe ra thành phụ hồ

Kiếp này lười học bài, cũng trong kiếp này đi theo Lộc fuho.

Meme liên quan: