Trường hợp này chúng tôi đấm thường xuyên - Anh da đen xua tay

Trường hợp này chúng tôi đấm thường xuyên - Anh da đen xua tay

Cái kết xứng đáng và không có gì để nói thêm.

Xem thêm: