Hôm nay vàng thất tình, chú chó tựa lan can nhìn xa xăm

Hôm nay vàng thất tình, chú chó tựa lan can nhìn xa xăm

Dùng để comment vào các hình ảnh hoặc status thất tình của ai đó.

Xem thêm: